Συναισθηματική Νοημοσύνη : Το «κλειδί» της ευτυχίας

Η ευτυχία αποτελεί για τον άνθρωπο ίσως τον μεγαλύτερο και πιο ποθητό στόχο. Στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη η «ευδαιμονία» θα συνδεθεί με το τέλος, την τελείωση του ανθρώπου, την ολοκλήρωσή του ως όντος και την εκπλήρωση του σκοπού της ύπαρξής του. Ο ευδαίμονας βίος, όπως εύστοχα επισημαίνει ο Σταγειρίτης δεν είναι περιορισμένος στο ζην,Συνεχίστε να διαβάζετε «Συναισθηματική Νοημοσύνη : Το «κλειδί» της ευτυχίας».

Μολύβι ή στυλό

Προφανώς πρόκειται περί ενός θεωρητικού διλήμματος, εν πολλοίς πλασματικού, αφού και τα δύο -μολύβι ,στυλό- έχουν πεδίο δόξης λαμπρό. Άσε που συμμαχούν σε ένα φανταστικό πλανήτη έναντι του πληκτρολογίου και της οθόνης αφής. Αν επικεντρωθούμε σε αυτή την παλαιάς κοπής (old school ντε) αντιπαράθεση των δύο, οι εκπρόσωποι και από τις δύο πλευρές θα προβάλλουνΣυνεχίστε να διαβάζετε «Μολύβι ή στυλό».